Ym myd dillad dillad stryd, yr hwdi vintage……

Ym myd dillad stryd, mae'r hwdi a'r crys chwys vintage wedi dod yn oruchaf am y rhan fwyaf o'r degawd diwethaf.Mae eu poblogrwydd yn y gofod vintage hyd yn oed wedi arwain at gydweithrediadau modern ac ailgychwyn atgynhyrchu, gan fwydo awydd ffasiwn am hiraeth y 90au gyda thoriadau bocsus a theimlad llaw byrlymus.Mae Google Trends wedi nodi cynnydd o 350% yn y diddordeb chwilio am “grys chwys vintage” dros y ddwy flynedd ddiwethaf.Mae'n dweud bod chwiliadau safle am “Vintage Hoodies” wedi neidio 236% rhwng 2020 a 2021. Nid yw'n syndod bod gwerthiant hwdis vintage hefyd wedi cynyddu 196%.

O ran y ffabrigau, mae crysau chwys vintage yn amrywio o fersiynau crys cotwm wyneb dwbl i'r cyfuniadau cotwm-poly delfrydol trwy gydol y flwyddyn.Yr un mwyaf cyffredin rydych chi'n debygol o'i ddarganfod yn y gwyllt yw cymysgedd aml-gyfuniad sydd â llaw feddal wallgof a theimlad sbringlyd.Cynhyrchodd Xinge Clothing hefyd ystod lawer ehangach o liwiau na'r rhan fwyaf o'i gystadleuwyr, ymhell y tu hwnt i'r hwdis llynges, llwyd a du arferol.O arlliwiau pridd llychlyd i arlliwiau gemwaith dwfn, mae'r palet eang yn golygu bod hwdi ar gyfer pob cwpwrdd dillad.

Ac er bod rhinweddau i'r crysau chwys vintage ffres y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar Amazon, mae llawer o gefnogwyr vintage yn dweud nad ydyn nhw yr un peth â'n rhai ni - nid yw'r tecstilau cyfoes mor bwysau, ac maen nhw'n brin o hynny - mewn, golwg pylu na allwch ei gael ond trwy flynyddoedd o olchi a gwisgo trwm.

Os nad yw cerdded trwy gannoedd o dudalennau am oriau i ddod o hyd i'r hwdi vintage perffaith yn swnio fel eich diffiniad o amser da, fodd bynnag, mae Xinge Clothing yn barod i'ch helpu chi gyda hufen y cnwd.

Os gofynnwch i ni, i rocio un o'r crysau chwys mwyaf cyfforddus ar y blaned ac arbed eich hun rhag oriau di-ri o gloddio ar-lein neu fel arall.“Mae hwdi vintage o Xinge Clothing yn eitem berffaith,” dywed llawer o gefnogwyr.


Amser post: Medi 16-2022